Archive for : december, 2014

Een filosofische blik op handgereedschappen

De huidige cultuur wordt natuurlijk gekenmerkt door de gigantische technologische ontwikkelingen van de, pakweg, laatste twee decennia. Er wordt veelal gesproken over een zogenaamd digitaal tijdperk als een referentie naar de informatie en communicatie technologie waar iedereen dagelijks gebruik van maakt. Denk maar aan laptops, tablets en smartphones. Deze gadgets worden gezien als revolutionair.

Het is echter helemaal niet zo verrassend dat ‘gereedschappen’ zo revolutionair kunnen zijn. In de prehistorische tijden was de ontdekking van de hamer of de bijl net zo revolutionair. Het is niet voor niks dat veel filosofen en wetenschappers beargumenteren dat wat mensen anders maakt dan dieren is dat ze gereedschappen kunnen maken en gebruiken. De enige andere dieren die gereedschappen gebruiken zijn de mensapen.

De oudste handgereedschappen van mensen waren stenen hamers, en geslepen stenen die gebruikt konden worden om mee te snijden. Met deze gereedschappen konden mensen onder andere de botten van dieren openslaan en het beenmerg eruit schrapen. Dit was een zeer belangrijke voedingsstof, en het is mede aan de dergelijke verrijking van ons dieet dat we de groei van onze hersenen hebben te danken. Door de jaren heen gingen mensen zich steeds meer richten op het gebruik van handgereedschappen, wat uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van mensen als jagers en verzamelaars. Verdere ontwikkelingen leidde tot het ontstaan van landbouw en ga zo maar voort.

Met het oog op onze geschiedenis en de belangrijke rol die gereedschappen er in spelen is het interessant om na te denken over wat huidige gereedschappen voor een effect hebben op ons bestaan. Verandert het ons lichaam en zorgt het voor positieve ontwikkelingen of niet? In kunst en cultuur wordt veel aandacht besteed aan deze thema’s. Een centrale vraag in kunst en cultuur is wat des natuur is en des mens. “Des mens” wordt dan vaak begrepen als iets kunstmatigs en onnatuurlijks. De geschiedenis van handgereedschappen laat echter zien dat de mens van nature technologie heeft gebruikt. De grote vraag is dus of we de mens als concept überhaupt los kunnen zien van technologie. Wat denk jij?